Schuilt er een ondernemer in jouw leerlingen?

Tijdens het EigenBaas Onderwijsprogramma ontdekken leerlingen wat er bij komt kijken als je ondernemer wilt worden.

Alle aspecten van het ondernemerschap komen aan de orde. Denk aan: persoonlijke ondernemerskwaliteiten, uitwerken van je idee, concurrentieanalyse, marketingplan, financieel plan, inkoopproces en pitchen.

Het EigenBaas Onderwijsprogramma in 5 stappen

Het EigenBaas Onderwijsprogramma voor het VMBO sluit naadloos aan op de eisen van het keuzevak ‘Ondernemen’. In samenwerking met uitgever Edu‘Actief heeft Qredits een lespakket ontwikkeld bestaande uit een e-learning en een lesboek.
Tijdens het programma werkt iedere leerling op een zeer praktische manier aan zijn of haar eigen ondernemingsplan en wordt er een heus bedrijfsbezoek georganiseerd!

Keuzevak

  • Ondernemen 100 SBU

5-stappen EigenBaas vmbo
Stap 1

De kick-off

De docent start met een kick-off sessie, volledig geïntegreerd in de e-learning. Door middel van enkele uitdagende stellingen over ondernemerschap worden de leerlingen meteen aan het denken gezet De leerlingen brainstormen over ‘bekende’ ondernemers, maar ook over ondernemers in hun eigen omgeving. Zo maken ze onbewust al een begin met hun eigen netwerkoverzicht.

De kick-off EigenBaas vmbo
Stap 2

Aan de slag met de e-learning

In stap 2 van het programma gaan de leerlingen in de lessen aan de slag met de e-learning. Aan de hand van een real-life case oefenen ze met de theorie. Gedurende de lessen doorlopen ze de opdrachten en leggen ze speerpunten voor ondernemers vast in hun werkboek. Gaandeweg ontstaat er een portfolio. Naast de persoonlijke gegevens kunnen de leerlingen hun creatieve ideeën in hun portfolio kwijt, evenals de foto’s die ze tijdens praktijkopdrachten hebben geüpload. De e-learning is gemakkelijk te doorlopen op een computer, een tablet of op de mobiele telefoon.

e-learning eigenbaas vmbo
Stap 3

Mini-case

In het derde deel van het programma gaan de leerlingen aan de slag met een mini-case. Ze hebben aan de hand van hun gekozen real-life case al enorm veel geleerd over ondernemen. Nu is het hun beurt om zelf aan de slag te gaan. In groepjes van vier denken zij een product/dienst uit dat ze kunnen gaan verkopen. Als ondernemer heb je vaak geld nodig om van start te kunnen gaan. Om kans te maken op een startkapitaal moeten zij hun idee zo goed mogelijk pitchen voor een groep investeerders (hun klasgenoten). De klas bepaalt hoeveel krediet er aan ieder groepje wordt uitgereikt om te gaan starten!

mini-case eigenbaas vmbo
Stap 4

'And the winner is'

Welk groepje heeft de meeste winst gemaakt tijdens de mini-case? Wat ging er erg goed en wat was er moeilijker dan gedacht? Natuurlijk kan er maar één groepje winnen, maar voor iedereen is er het EigenBaas certificaat.

bekendmaking winnaar eigenbaas vmbo
Stap 5

Bedrijfsbezoek

Aan het einde van het EigenBaas Onderwijsprogramma organiseert Qredits voor het VMBO een heus bedrijfsbezoek bij één van haar ondernemers. De ondernemer zal kort iets vertellen aan de klas over zijn of haar onderneming en over het ondernemerschap.

De klas krijgt een korte rondleiding bij een echt bedrijf. Na afloop van het bezoek kunnen ze dan samen met de docent weer richting school om tot slot nog de verhalen en foto’s van het bedrijfsbezoek in de e-learning te verwerken. Na deze verwerking is het dossier compleet in de e-learning. De leerlingen hebben nu geproefd aan het ondernemerschap en weten wat het ‘ondernemer zijn’ met zich mee brengt.

  • Samenwerken & Overleggen
  • Communiceren & Presenteren
  • Informatie verzamelen en verwerken
  • Plannen & Organiseren

Waarom EigenBaas

Helder

Het programma heeft een duidelijke structuur. De theorie wordt meteen in de praktijk gebracht aan de hand van de gekozen real-life case en in de e-learning automatisch opgeslagen in het werkboek. Persoonlijke gegevens, eigen ideeën en foto’s gemaakt tijdens praktijkopdrachten vormen het individuele portfolio.

Doelgericht

Aan het einde van het programma kan de leerling zichzelf omschrijven als ondernemer in spe, of als ondernemend. Ook weten ze hoe een marketingplan in elkaar steekt en hoe je een (eenvoudig) financieel plan moet maken.

Ondernemen

De leerlingen zetten tijdens de mini-case hun eigen onderneming op in een groepje van vier. Ze brengen de geleerde theorie aan de hand van hun werkboek meteen in de praktijk. De echte ondernemers onderscheiden zich hier en zullen misschien zelfs winst maken! 

Uniek

Ondernemers door heel Nederland hebben zich aangemeld om een bedrijfsbezoek voor de EigenBaas VMBO klassen te faciliteren.
Door hun inzet bieden wij meer dan alleen een lespakket!